Gelişim

92%
ARAŞTIRMA & GELİŞTİRME
80%
ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
24%
SERTİFİKASYON
88%
İLİŞKİLER AĞININ GELİŞTİRİLMESİ
98%
TEDARİK ZİNCİRLERİNİN KURULMASI
87%
SATIŞ VE PAZARLAMA
Girişim, araştırma geliştirme ve teknoloji transferi çalışmalarına iş birliğinin ilk yıllarından itibaren başlamıştır. Çalışmalar bir süre şirketlerin kendi bünyesinde ve Boğaziçi Üniversitesi desteği ile yurt içinde sürdürülmüştür. 2016 yılından itibaren Çin ve Tayvan’da geliştirilen iş birliği olanakları ile söz konusu AR-GE çalışmaları bu ülkelerde yürütülmüştür. Son ürün geliştirme aşamasına gelmiş olan bu çalışmalar İstanbul Teknoparkta kurulmakta olan temiz oda ve laboratuvar ortamında tamamlanacaktır. Çalışmalar Boğaziçi Üniversitesi tarafından akademik olarak desteklenmektedir.
Üretim Teknolojisinin geliştirilmesi çalışmaları temel olarak teknolojik bilgi ve deneyimin ülkemize transferi stratejisine dayanmaktadır. Bu amaçla yürütülen çalışmalar büyük oranda tamamlanmıştır. Girişim bu amaçla özellikle uzak doğuda yürütülen teknik ve akademik çalışmalarla deneyim kazanmıştır. Üretim Teknolojisi stratejik planı, İstanbul teknoparkta kurulan şirketimiz bünyesinde yürütülecek pilot üretim aşamasında son halini alacaktır.
Gerek Üretim tesisi gerekse ürüne yönelik tüm öncelikli sertifikasyonların en kısa zamanda tamamlanması hedeflenmektedir. Üretilecek olan Flat-Panel Detektöre ait FDA ve CE Sertifikasyonlarına yönelik teknik ve doküman hazırlıkları yapılmaktadır. Pilot üretim ile birlikte başvurular yapılacaktır. Üretim tesisi ile ilgili TS EN 61223-3-2: 2011; EN 61223-3-2:1996; IEC 62220-1 başta olmak üzere tüm öncelikli sertifikasyonların sağlanması planlanmaktadır.
Gerek üretim gerekse satış ve pazarlama alanında yürütülecek faaliyetleri destekleyecek ilişkiler ağının geliştirilmesi öncelikli hedef olarak belirlenmiştir. Girişim ortakları bu amaçla, son on yıl içerisinde ABD, Avrupa ve Uzak doğuda çok sayıda organizasyona katılarak ve iş birlikleri geliştirerek önemli bir ilişki ağı tesis etmişlerdir. Teknik üretim ve satış pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesini destekleyecek iletişim ve anlaşmalar büyük ölçüde tamamlanmıştır.
Tedarik zincirinin oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanması Proje Stratejik planının öncelikli hedeflerindendir. Bu başlık altında yürütülen çalışmalar son aşamasına gelmiştir. Çok sayıda ulusal ve uluslararası iş birliği anlaşması yapılarak imza altına alınmıştır.
Satış ve Pazarlama faaliyetlerinin stratejik yönetimi projenin kritik başarı hedeflerinden biri olarak ele alınmaktadır. Bu amaçla Ulusal ve uluslararası pazara yönelik ayrıntılı analizler tamamlanmıştır. Bu analizlere dayalı olarak belirlenen stratejik tanıtım ve pazarlama hedefleri bir plan dahilinde AR-GE çalışmalarına paralel olarak yürütülmektedir. Pilot üretim ile eş zamanlı olarak global pazarlama faaliyetlerinin başlaması hedeflenmektedir.