Neox Hakkında

NEOX Medical Systemler AŞ
Nevidea Ltd. ve Digifilm Ltd. tarafından yüksek teknoloji ürünü Flat Panel Detektörleri geliştirmek ve üretmek amacıyla İstanbul Teknopark da kurulmuştur. Girişim, 2012 yılından itibaren Digital X Ray cihazları için AR-GE ve Satış Pazarlama Stratejileri geliştirmek üzere çalışmalar yürütmektedir. Digital Radyolojik görüntüleme cihazlarının en önemli ve yüksek teknoloji gereken bileşeni flat panel dedektördür. Flat Panel Dedektörler Dijital Radyolojik görüntüleme cihazlarının üretiminde kullanılan en yüksek maliyete sahip komponentlerdir. Girişim ortaklarından (Digifilm) Flat panel dedektörlerin satış pazarlama ve teknik destekleri konusunda uzun yıllardır yurt içi ve yurtdışında faaliyetlerini sürdürmektedir. Önemli markaların ulusal ve uluslararası distribütorüdür. Türkiye flat panel dedektör ihtiyacının tamamını yurt dışından karşılamaktadır. Girişim en geç 2023 yılı içerisinde yerli üretim Flat Panelleri seri olarak üreterek yüksek hacimli satış sayılarına ulaşmayı hedeflemektedir.
Nevidea
Stratejik Girişimcilik ve Ürün konumlandırma alanında 20 yılı aşkın deneyim
Digifilm
16 yıl ulusal ve uluslararası distribütorlük tecrübesi 10 yılı aşkın ürüne spesifik teknik bilgi ve deneyim
Doç. Dr.
Levent
Altıntaş
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunudur. Tıp Eğitimi Doçentidir. (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi)

25 yılı aşkın sürede Stratejik Yönetim ve girişimcilik alanında çok sayıda kuruluşta ortak ve danışman olarak faaliyet göstermiştir. Girişimleri ve Projeleri başarıya götüren faktörlerin ve sorunlara çözümlerin tartışıldığı "Nevidea Creative Solutions" yaklaşımını geliştirmiştir. Nevidea Ltd. Kurucusudur. Flat Panel üretim Teknolojisinin ülkemize kazandırılması konusunda on yılı aşkın süredir çalışmaktadır.

Dr.
Melih
Ayanoğlu
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane Ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Programında eğitim almıştır.

Sağlık Hizmetleri ve Tıbbi cihaz satış ve pazarlaması alanında faaliyet gösteren aşağıda yer alan firmalarda kurucu ortak ve yönetici olarak görev almıştır. Tıbbi görüntüleme teknolojileri alanında ürün geliştirme çabası içindeki bir çok kuruluşa danışmanlık yapmaktadır. Digifilm (Genel .Md. Dijital Radyoloji Flat Panel Dedektör distribütörlüğü, pazarlama satış,ihracat) Elektra (Genel .Md. Radyolojik Görüntüleme Hizmet Sunumu ve yönetimi MR/Tomografi) Bestfarma ( Yönetim Krulu Başkanı Genel .Md. Covidien radyolojik görüntüleme ajanları, Marmara Bölgesi Pazarlama ve Satış) Flat Panel üretim Teknolojisinin ülkemize kazandırılması konusunda 10 yılı aşkın süredir çalışmaktadır.